Auditálás

A SzámHEAD Kft. a nemzetközi szabványok és tapasztalatok alapján jelentést készít az informatikai rendszerek állapotáról és az alkalmazott üzemeltetési folyamatokról, javaslatokat tesz a fennálló kockázatok csökkentésére, megszüntetésére.  Az auditálás folyamata egyeztetett ütemterv szerint, az egyes területekért felelős kollégák bevonásával zajlik. A felmérés részben beszélgetések során, a rendelkezésre álló dokumentációk áttekintésével és az egyes pontokhoz rendelhető tesztek segítségével történik.  A vizsgálat végeztével jegyzőkönyvet állít ki a tapasztaltakról, illetve javaslatokat tesz az esetleg felmerült problémák, hiányosságok megoldására, kiküszöbölésére.